aktualności

o fundacji / o galerii

projekty: wystawy / dyskusje / spotkania / wykłady / film

publikacje

artyści

partnerzy / patroni

kontakt

 

FACEBOOK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDACJA SUPERMARKET SZTUKI / GALERIA SUPERMARKET SZTUKI

 


 

PROJEKTY

 

 

SYNDROM

 

FENIKSA

 

Teoria

 

sinusoidy

 

twórczej

 

spotkanie z JOANNĄ RZEPKĄ-DZIEDZIC - artystką wizualną, kuratorką Galerii Szara

prowadzenie Monika Weychert-Waluszko - kuratorka, krytyczka i kulturoznawczyni

21 czerwca 2016 / wtorek / godzina: 19:00

Galeria Supermarket Sztuki

ul. Grzybowska 88, Warszawa

 

Galeria Supermarket Sztuki, Grzybowska 88, Warszawa

 


Podczas spotkania zapoznaliśmy się z autorską koncepcją Syndromu Feniksa, opisującą sinusoidalny sposób funkcjonowania osobowości twórczych. Joanna Rzepka-Dziedzic, artystka i kuratorka Galerii Szara, od kilku lat obserwuje i bada to zjawisko zarówno na podstawie własnych przeżyć, jak również doświadczeń osób ze środowisk twórczych, którymi się otacza poprzez prowadzenie od kilkunastu lat galerii sztuki współczesnej. 

W ciągu ostatniego roku, w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zrealizowała serię spotkań i rozmów zarówno z reprezentantami grup twórczych, jak i z przedstawicielami środowisk naukowych, lekarskich, czy religijnych. Skonfrontowała ze sobą doświadczenia i poglądy m.in. artystów i krytyków sztuki z często odmiennym podejściem psychiatrów, psychologów, coachów, dietetyków, chrześcijańskich i wschodnich przewodników duchowych, astrologów, etc.

Joanna Rzepka-Dziedzic "Syndrom Feniksa" nazywa wieloetapowym projektem życia. W planach jest książka, seria wystaw, współpraca z artystami przy realizacji dość zagadkowych na ten moment prac. 

W rozmowach przeprowadzonych w ramach projektu udział wzięli m.in.: Zenon W. Dudek - psychiatra, Maciej Ścibór - psychoterapeuta, Karina Michałowska - psychiatra, Małgorzata Marczewska - coach, Aleksandra Żochowska - instruktorka jogi, Taras Statsiv - lekarz medycyny naturalnej, anonimowy przewodnik duchowy - babtysta, Agnieszka Obszańska - dziennikarka, Robert Rient - dziennikarz, oraz kuratorki i kuratorzy: Marta Kołakowska, Monika Weychert-Waluszko, Marta Kownacka, Stachu Ruksza, Karol Hordziej, a także artystki i artyści: Zuzanna Janin, Karolina Breguła, Katarzyna Majak, Maciej Chodziński, Sławek Brzoska, Michał Frydrych, Karol Radziszewski.

Syndrom Feniksa – (gr. sýndromos ‘zbieżny’ – med. zespół objawów charakterystyczny dla obrazu klinicznego określonej choroby; gr. Phoíniks, łac. Phoenix, mit. gr. mityczny święty ptak żyjący w Arabii, umierający w płomieniach i odradzający się z popiołów co 500, a wg innych źródeł co 1000 lat).

W psychologii, medycynie i psychiatrii s.f. oznacza stany skrajnego ożywienia i zamierania funkcji ciała i całej osobowości polegające na cyklicznym doświadczaniu pobudzenia energetycznego i inflacji psychicznej (ożywienia, mocy, boskości) oraz wycofania, izolacji i alienacji psychicznej. Faza „życia” wyraża się w podejmowaniu nadludzkiego wysiłku psychofizycznego, ekspansywnej aktywności, której towarzyszą zwykle pobudzenie, pewność siebie, przejrzystość umysłu, brak potrzeby snu, natchnienia artystyczne i duchowe. Fazę „śmierci” cechuje spadek aktywności, wyczerpanie psychofizyczne i deficytowe objawy psychiczne i somatyczne, jak apatia, abulia, mutyzm, utrata pamięci i koncentracji, brak apetytu i zanik libido, senność, spadek odporności immunologicznej.

Stany skrajnego ożywienia mogą przejawiać się silną i narzucającą się afektywną i intelektualną ekspresją (ekstrawersja), a stany wycofania z radykalnym obniżeniem kontaktu w rzeczywistością zewnętrzną (introwersja), ascezą, ograniczeniem relacji społecznych (izolacja) i naturalnych potrzeb psychofizycznych, jak odżywianie, percepcja zmysłowa, sen i ruch. Dochodzi do zaostrzenia przewlekłych chorób organizmu, a świadomość jednostki ulega dezorientacji i depersonalizacji.

W kulturze, sztuce i religii s.f. jest powiązany znaczeniowo z kultem ofiary z człowieka, zwierząt i innych form życia, a także syndromem Prometeusza (ofiarny dobroczyńca), Dionizosa (samoofiarowanie boga), Chirona (zraniony uzdrowiciel), Asklepiosa (lekarz zbawca) i Mesjasza (zbawca człowieka i zbawca świata).
___
Opracowanie wg Leksykonu psychiatrii grecko-egipskiej wg Chirona z Asklepiady (VI w. p.n.e.)

Joanna Rzepka-Dziedzic (ur. 1979) - artystka wizualna, fotografka, kuratorka, edukatorka.
W 2004 r. ukończyła studia na Akademii Sztuk Pięknych (obecnie Uniwersytet Artystyczny) w Poznaniu, oraz w 2014 na Instytucie Twórczej Fotografii na Uniwersytecie Śląskim w Opavie.
Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2015 r. 
Od 2004 roku współprowadzi niezależną instytucję kultury - Galerię Szarą (do 2015 r - w Cieszynie, od 2016 w Katowicach). W ramach tej działalności brała udział w organizacji ponad 100 wystaw z udziałem kilkuset artystów. Przygotowała setki godzin warsztatów i spotkań z zakresu sztuki współczesnej i Nowych Mediów. Współorganizowała kilkadziesiąt koncertów i kilka festiwali. Organizowała też konferencje, redagowała i wydawała książki. Obecnie pracuje nad projektem Syndrom Feniksa - autorską koncepcją sinusoidalnego sposobu funkcjonowania osobowości twórczych.

 

____
rys. sinusoidy - Michał Gayer
Projekt "Syndrom Feniksa" zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joanna Rzepka-Dziedzic